top

Møde med Rasmus Skovhus, Sdr. Omme Lokalhistoriske Arkiv den 21. august 2003

Vores tidligst kendte forfader Jens Christensen er indført i Kirkebogen i Sdr. Omme den 30/9-1722, hvor der står:

Christen Baggesgårds barn. (og i højre kolonne barnets navn: Jens)

Testes: Hilleborg i Møbjerg, Niels Simmel, Søren Baggesgård (er det faderens – Christian – bror?), Christen af Jullingsholm, Maren af Møbjerg.

Nu ved vi altså, at faderen hed: Christian Jensen (Jensen formodes, da sønnen hedder Jens, så..). Lidt tidligere i Kirkebogen står der den 19/9-1717:

Blev Christen Jensen og Maren Sørensdatter trolovede i Baggesgård og samviede 24/10-1717.

Dvs. faderen må have heddet Christen Jensen og moderen formentlig heddet Maren Sørensdatter.

Ved at forsætte læsningen omkring nyfødte i Sdr. Omme sogns Kirkebog fandt jeg ingen angivelser af andre børn til Christen og Maren – ligesom jeg ej heller fandt en dåbsdato for Christen Jensen (gift i 1717, så må han vel være født ca. 20 år før, dvs. i slutningen af 1600 tallet), men der var ingen dåbsangivelser for Christen tilbage til 19/7-1685, hvor de første optegnelser var. Christen må derfor være født før denne dato.

Til gengæld står der på et tidspunkt i 1693, at Jens Christensen af Baggesgård var fadder for en nyfødt. Deraf må vi formentlig kunne slutte, at Christian’s fader nok hed Jens Christensen, og at familien har boet i Skovsende – på Baggesgård – fra en gang før 1685.

På Baggesgård har vi altså:

1) Jens Christensen (ukendt fødselsdato)
2) Christen Jensen (Christen Baggesgård), født før 19/7-1685.
3) Jens Christensen, født september 1722

Jens Christensen overtager Baggesgård (der ligger Baggesgårdvej 15 i Skovsende) og bor der et stykke tid, hvorvidt sønnen Christen Jensen (døbt 19/1-1749), overtager gården eller bare bor hos sin far et stykke tid, vides ikke. Men han køber / overtager Krogården (der ligger Tarm Landevej 55), hvor han bor i 1817 iflg. Brandtaksationsmyndighederne.

Vores første Skovsende (Thomas) har en bror, der hedder Jens (døbt 8/1-1786). Denne Jens bliver senere skolelærer i Pogeskolen i Skovsende.
I Hovenbogen står der bl.a. på side 193:

Før den nuværende landevej byggedes omkring 1870 gik den gamle præstevej fra Sdr. Omme over Baggesgård til Houen.

så Baggesgård har faktisk ligget på hovedvejen mellem Sønder Omme og Houen

Velkommen tilwww.skovsende.dk - www.skovsende.com - www.skovsende.eu
www.skovsende.info - www.skovsende.org