top

Er der 1 eller 2 Skovsende familier?

Jeg har tidligere redegjort for, at jeg var kommet i tvivl med hensyn til, om vi alle sammen "stammede" fra samme familie - eller om der rent faktisk var 2 forskellige Skovsende familier, som intet havde med hinanden at gøre.

Min konklusion på dette essentielle (!) spørgsmål må være:

Vi har alle sammen fælles aner, men to fætre/grandfætre tog hver for sig (eller måske efter gensidig aftale?) navnet Skovsende.

Hvorfor? Hvordan? Hvorledes? spørger I måske nu - jo læs videre:

Inden vi går i gang med den egentlige redegørelse, bliver jeg lige nødt til at fremhæve et par ting:

Når man i dag vælger gudforældre (faddere) til sit barn, vælger man oftest med hjertet, dvs. man vælger gode venner, tæt familie el.lign. Faddere er (og var) jo den eller de personer, der skulle varetage opdragelsen af barnet i den kristne tro, hvis der skulle ske noget med forældrene. Denne forpligtigelse var, hvis vi går 100 år eller mere tilbage, væsentlig mere omfattende, end den er i dag. Dengang var det en reel forpligtelse til at sørge for at barnet rent faktisk overlevede, dvs. man påtog sig ved fadderskabet at overtage (ja næsten adoptere) barnet, hvis forældrene skulle dø. Derfor blev faddere nærmere udvalgt med forstanden end med hjertet - man blev jo nødt til at finde nogle faddere, der rent faktisk var i stand til at opfostre ens eget barn - samtidig med at fadderen skulle opfostre egne børn - og dengang var der jo ikke de sociale sikkerhedsnet, som vi kender i dag, så det var faktisk et vigtigt valg, at finde de(n) rigtige fadder(e). I visse tilfælde kunne man få præstens kone eller måske endda herremandens/godsejerens kone til at bære barnet, så var barnets opvækst da reddet, men det er trods alt de færreste tilfælde, at man fik de muligheder. Det er selvfølgelig grunden til, at man tidligere altid valgte faddere i den nærmeste familie, f.eks. mandens brors kone (altså en tante), konens søster (en moster), en onkel enten fra moderens eller faderens side osv.

Med forståelse for ovenstående, kan vi komme videre:

Vi ved, at der i 1835/1845 var 2 eller 3 familier med navnet Skovsende

Vi ved, at der i 1835/1845 var 2 eller 3 familier med navnet Skovsende (se f.eks. efterfølgende sider her om Hans Petersen eller her om Niels Skovsende). Vi har fundet (der vises kun én person, for fuldstændige visninger, se efterfølgende sider):

Samtlige personer i husstanden

Vejle, Nørre Tyrstrup, Sønder Bjert, Skartved, , inderstehus, 18 F2, FT-1845

Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Thomas Skovsende, 47, gift, , daglejer, S.Omme

Samtlige personer i husstanden

Vejle, Nørre Tyrstrup, Sønder Stenderup, Stenderup Bye, , Lejevaaning, 58, FT-1835

Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Hans Petersen Skovsende, 27, Gift, , Enkemand, Dagl÷nner,

Samtlige personer i husstanden

Haderslev, Sønder Tyrstrup, Fjelstrup, Fjelstrup-Anslett, , Instengebäude, 8, FT-1845

Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Niels Skovsende, 54, Gift, , Häuerinste, Tagelöhner; lebt zum Theil von Almosen, K. Süderomme A. Ringkjöbing

Vi har fundet, at sidstnævnte Niels Skovsende oprindeligt hed Niels Pedersen, og at han er søn af Peder Nielsen og Karen Nielsdatter fra Baggesgård i Sdr. Omme. På Kolding Stadsarkiv fandt jeg endvidere ud af, at Hans Petersen Skovsende (da han blev gift med Anna Cathrine Nielsdatter) var søn af Peder Nielsen og Karen Nielsdatter og født i Süderomme im Jytlland, dvs. Hans Petersen er bror til Niels Pedersen.

Så langt så godt, så fik vi da reduceret antallet af familier fra 3 til 2!

De næste undersøgelser måtte foregå på lokalhistorisk arkiv i Sønder Omme, hvor Rasmus Skovhus - som altid - er en formidabel hjælper. I kirkebøgerne kunne vi se, at Niels var født november 1790 i Simmelshuus (døbt 14. november 1790), og at Hans var født oktober 1807 i Skovsende (døbt 18. oktober 1807). Om Hans står der i kirkebogen ved dåben:

18/10-1807 blev Peder Nielsens og Karen Nielsdatters Barn af Skovsende døbt, kaldet Hans frembåren af Thomas Lachenborgs hustru

På K.H. Andresen's hjemmeside (K. H. Andresen har en hjemmeside med information om hans egen familie, der stammer fra området ved Skovsende, men han er ikke direkte i vores familie):

11 April 1805 blev Tomas Nielsens og E Barn af Lachenborg døbt, kaldet Niels, baaren af Peder Nielsens Hustrue i Baggesgaard,

se mere her for yderligere informationer

Med disse informationer kan vi formode, at Hans Petersens gudmoder nok var farbroderens kone (Thomas Lachenborgs hustru - og under K H Andresen: Thomas Nielsen's barn. Thomas Nielsen (af Lachenborg) og Peder (Hans's far) er jo nok brødre).

Husk lige dem her, alså familien Lachenborg!

Vi skal nu tilbage til 1760, hvor Anne Christensdatter (det er Thomas Christensen Skovsende's mor) bliver født. I kirkebogen står der (jeg har fremhævet et par interessante personer):
1760 d. 17 aug. blev Christen Gregersens barn af Hvelplund døbt og kaldet Anna Kirstine. Testes: Johanne Nielsdatter Brande, Niels Jensen ibidem, Gregers Hvelplund, Mads Christensen i Bøvl, Appelone Kirkeby, Karen Lachenborg.

Et par af fadderne til Thomas's mor (Anne Christensdatter) er Niels Jensen og Karen Lachenborg. Hans Petersen Skovsende's farfar hedder Niels Jensen og Karen Lachenborg er såmænd nok også mor til ovennævnte Thomas Lachenborg, der er fadder til Hans Petersen.
Jfr. den indledende diskussion omkring valget af faddere, må vi kunne konstatere, at fadderne til Anne Christensdatter jo nok har været tæt familie - onkler og tanter - så Anne Christensdatter's onkel (Niels Jensen) er farfar til Hans Petersen og Lachenborg grenen skal vi såmænd nok også få på plads.

Vupti! Nu er der kun een familie tilbage - altså godt nok to grene Skovsende, men med samme forfædre. Jeg byder Hans Petersen Skovsende grenen velkommen i familien.

De nærmere informationer omkring Hans Petersen Skovsendes slægtstræ er lagt ind i hans Anetavle og kan ses her

På mit næste besøg i Sønder Omme skal jeg nok få de nøjagtige familiedata, med fødselsdatoer osv., men det er lidt af et detektivarbejde, for i 17-1800 tallet var man faktisk noget mandschauvinister! Gentagne gange er konen ikke nævnt, når et barn bliver døbt, og hvis hun nævnes sker det tit kun med fornavn, så man skal lede en del for at finde data om kvinderne, men det kommer - indtil videre må I tro på, at vi er:

én for alle
alle for én

altså een samlet Skovsende familie.Velkommen tilwww.skovsende.dk - www.skovsende.com - www.skovsende.eu
www.skovsende.info - www.skovsende.org