top

Thinggaard grenen

Gennem årene har jeg altid haft en formening om, at der kun var én Skovsende familie, hvor alle havde samme stamfader, nemlig Thomas Christensen Skovsende, men her på det seneste er jeg blevet i tvivl!

Ved en gennemsøgning på FamilySearch.org fandt jeg en række Skovsende'r, som jeg ikke umiddelbart kunne genkende. Ved lidt benarbejde lykkedes det at finde den danske hjemmeside, hvor disse Skovsende'r var beskrevet, nemlig:

Jørgen Thinggaard's hjemmeside.

Under Familie træ / Genealogi findes en Efternavns list, hvor der optræder 28 personer med efternavnet Skovsende. Umiddelbart er det lidt svært at gennemskue, hvorledes disse Skovsende'r "hænger sammen", men ved manuelt at indtaste alle Jørgen Thinggaards informationer i Anetavlen (det program, vi anvender til at holde rede på Jer alle sammen) lykkedes det at finde frem til den "første" Skovsende i Thinggaard dynastiet

(du kan se resultatet i Anetavlen her):

Hans Petersen Skovsende

han står dog uden fødselsdato eller lignende, men ved at søge lidt i diverse folketællinger, fandt jeg ham ved folketællingen i 1835, hvor der står:

Samtlige personer i husstanden

Vejle, Nørre Tyrstrup, Sønder Stenderup, Stenderup Bye, , Lejevaaning, 58, FT-1835
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Hans Petersen Skovsende, 27, Gift, , Enkemand, Dagl÷nner,

med de oplysninger kan vi vel så fastslå, at han må være født omkring 1808.
Iflg. Jørgen Thinggaard er Hans Petersen Skovsende gift med Anne Katrine Nielsdatter, men hun er ikke nævnt her, men de kan jo være blevet gift senere - deres første barn fødes jo først 26. marts 1836.

Ved folketællingen i 1845 finder vi blandt andet:

Samtlige personer i husstanden

Vejle, Nørre Tyrstrup, Sønder Stenderup, Stenderup, , Indeststed, 74, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Anne Cathrine Nielsd:, 47, Enke(mand), , nærer sig af at sye, Stenderup
Niels Peter Hansen Skovsende, 9, Ugift, , Barn, Stenderup
Caroline Hansen Skovsende, 7, Ugift, , Barn, Stenderup

det viser os, at Hans Petersen Skovsende må være død, for konen (Anne Cathrine Nielsd. er jo Enke(mand)). Vi kan vel også tillade os at formode, at Hans må være død i perioden 1837 - 1845 (Yngste datter er 7 år gammel, og da graviditetsperioden vel også dengang var ca. 9 måneder, kan Hans jo tidligst være død 8 år før 1845!). Samtidig kan vi også slutte os frem til, at Anne Cathrine er født omkring 1798, så hun har altså været ca. 10 år ældre end Hans Petersen.

Ved folketællingen i 1845 vises også "vores egen" familie:

Samtlige personer i husstanden

Vejle, Nørre Tyrstrup, Sønder Bjert, Skartved, , inderstehus, 18 F2, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Thomas Skovsende, 47, gift, , daglejer, S.Omme
Johanne Marie Holdt, 42, gift, , kone, Agtrup
Kirstine Marie Skovsende, 14, -, , barn, Skartved
Anne Skovsende, 12, -, , barn, Skartved
Jørgen Skovsende, 2, -, , barn, Skartved
Anne Kirstine Skovsende, 1, -, , barn, Skartved

og hvis man nu på et kort ser, hvor Sønder Stenderup og Sønder Bjert ligger hende i Nørre Tyrstrup Herred, så boede de to familier ikke ret langt fra hinanden:

Ved folketællingen i 1845 er det for øvrigt første gang, der er angivet fødested for de enkelte personer, og ved at se på ovenstående kan man se, at Thomas Christensen Skovsende er født i Sdr. Omme (ja rent faktisk i byen Skovsende ved Sdr. Omme). Men man kan også se, at han må have boet i Skartved siden 1831 (Kirstine Marie Skovsende er 14 år og født i Skartved) selvom han i 1834 står opført som Landsenerer i Kolding Købstad

Samtlige personer i husstanden

Vejle, Brusk, Kolding Købstad, Kolding Kiøbstad, , Slottsgaden No. 262, 271, FT-1834
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Jørgen Pedersen Smidt, 28, Gift, , Korporal,
Mette Cathrine Hansen, 29, Gift, , Hans Kone,
Margrethe Smidt, 1, Ugift, , Deres Datter,
Thomas Christensen Skovsende, 36, Ugift, , Landsenerer,
Claus Christian Frederik Rixen, 23, Ugift, , Landsenerer,
Ditlev Ehlers, 24, Ugift, , Landsenerer,
Henrik Siemens, 24, Ugift, , Landsenerer,
Ditlev Frederik Nath, 24, Ugift, , Landsenerer,

Og familien Hans Petersen Skovsende må også have boet i Sønder Stenderup siden 1836 (ældste barn er 9 år i 1845 og født i Stenderup).

Vi ved jo, at Thomas Christensen Skovsende ikke er født Skovsende (ved folketællingen i 1801 er han opført som Thomas Christensen, 4 år og boende hjemme på gården i Skovsende, Sdr. Omme). Han må altså have fået navnet mellem 1801 og 1834 (formentlig før, da ældste datter: Anne Kristine, født 13. januar 1825 jo hedder Skovsende, så....). Jeg har heller ikke kunnet finde nogen forfædre til Hans Petersen Skovsende, problemet er, at der ikke har været folketællinger mellem 1803 og 1834, og da Hans jo er født efter 1803 er det lidt svært at finde hans "forfædre", men der findes ingen Skovsende'r i de indtastede oplysninger i folketællingerne 1803 og tidligere, så jeg tillader mig, at formode at Hans Petersen Skovsende nok heller ikke er født Skovsende, men er født Hans Petersen - men hvor og af hvem?

Nu kommer det store spørgsmål så: Hvorfor har 2 uafhængige (?) personer taget/fået (?) navnet Skovsende. Thomas kan jo have "taget det med" fra sin soldatertid, hvor det var almindeligt at "kalde" de menige efter deres fødested/bopæl - han er jo født i Skovsende. Men hvad med Hans Petersen? Han er 10-11 år yngre end Thomas. Har de kendt hinanden? Har de været soldater sammen? Kan man tillade sig at tro, at Hans Petersen er søn af Hans Peter Pedersen fra Skovsende, Sdr. Omme?

Samtlige personer i husstanden

Vejle, Nørvang, Sønder Omme, Skovsende, , , 2, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Peder Eskesen, 65, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbesidder,
Else Jensdatter, 48, Gift, Hans Kone, ,
Jens Christian Pedersen, 29, Ugift, Hans Børn, National Rytter,
Hans Peter Pedersen, 25, Ugift, Hans Børn, ,
Karen Marie Pedersdatter, 22, Ugift, Hans Børn, ,
Kirsten Pedersdatter, 5, Ugift, Deres Datter, ,

Hvis nogen har kommentarer eller informationer, vil jeg meget gerne høre fra Jer - gerne på email bent@skovsende.dk

Velkommen tilwww.skovsende.dk - www.skovsende.com - www.skovsende.eu
www.skovsende.info - www.skovsende.org