top

Hvor finder man informationer om Skovsende(r)?

De "professionelle" slægtsforskere - hvor jeg jo bestemt ikke mener, jeg kan henregne mig selv! - gennemgår naturligvis alene Kirkebøger og gamle Folketællingsprotokoller.

Men i det 21-århundrede har vi jo heldigvis fået hjælp af Internettet - og selvfølgelig en masse meget arbejdsomme "amatører" - dvs. ganske almindelige mennesker, der bruger en stor del af deres tid på at indtaste alle de informationer, der er registreret i kirkebøger og i folketællinger, således at vi andre får unikke muligheder for at søge informationer hjemmefra vores egen PC.

Disse mennesker deltager i noget, der hedder Kildeindtastningsprojektet - i daglig tale KIP - læs mere om det her.

http://ddd.dda.dk/Kildeindtastningsprojektbeskrivelse.htm

under Statens Arkiver, hvor man bl.a. kan søge efter navne i de forskellige Folketællinger, der er foretaget siden 1769 til 1921. Bemærk dog, at alle informationer endnu ikke er indtastet, der mangler stadig meget, men f.eks. er Folketællingen i 1845 fuldt indtastet. Hvorfor nu lige 1845? Jo, fordi det er første folketælling, hvor der anføres fødested - således at "sporingen" af en person gøres væsentlig lettere, idet man her bl.a. får information om personens alder og fødested, så man herefter kan lede i kirkebogen for det pågældende sogn indenfor et enkelt års tid.

Hvis man f.eks. søger efter Skovsende i Vejle Amt i Folketællingen i 1845 finder man 12 personer. Der er gengangere, f.eks. står "vores" Thomas Skovsende der to gange - under indtastningsnummer A0010 og C3529, men hvis man kigger på husstanden for begge indtastninger, får man næsten samme informationer, bemærk forskellige stavemåder på hustruen og børnene samt alderen på Christine/Kirstine Marie:

Samtlige personer i husstanden

Vejle, Nørre Tyrstrup, Sønder Bjert, Skartved, , inderstehus, 18 F2, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Thomas Skovsende, 47, gift, , daglejer, S.Omme
Johanne Marie Holdt, 42, gift, , kone, Agtrup
Kirstine Marie Skovsende, 14, -, , barn, Skartved
Anne Skovsende, 12, -, , barn, Skartved
Jørgen Skovsende, 2, -, , barn, Skartved
Anne Kirstine Skovsende, 1, -, , barn, Skartved

Samtlige personer i husstanden

Vejle, Nørre Tyrstrup, Sønder Bjert, III. Byen Skartved, , Indesthuus, 18b, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Thomas Skovsende, 47, Gift, , Dagleier, Sønderomme Veile Amt
Johannemarie Holdt, 42, Gift, , hans Kone, Agtrup
Christine Marie Skovsende, 4??, Ugift, , deres Børn, Skartved
Anne Skovsende, 12, Ugift, , deres Børn, Skartved
Jørgen Skovsende, 2, Ugift, , deres Børn, Skartved
Annekirstine Skovsende, 1, Ugift, , deres Børn, Skartved

Nå, men skidt, vi kan jo her ud fra dette se, at Thomas er født i enten 1797 eller 1798

Ved folketælling i 1845 er han 47 år gammel, så afhængig af om han har fødselsdag før eller efter folketællingen, får vi:
hvis han har haft fødselsdag, dvs. er 47 år i 1845, må han være (1845 - 47) født i 1798
hvis han ikke har haft fødselsdag, dvs. bliver 48 år i 1845, må han jo være (1845 - 48) født i 1797

i Sønderomme sogn i Vejle amt.

Hvis vi foretager en ny søgning efter navnet Skovsende i Vejle Amt i 1801 folketællingen, får man ingen resultater, men hvis man søger efter navnet Thomas, med en alder på 1-9 år (han må jo være en 3-4 år, hvis han er født i 1797 eller 1798 jfr. ovenfor) i Vejle Amt, Sønder Omme sogn får man tre personer:

Thomas Christensen, 2 år fra Brande
Thomas Christensen 4 år fra Skovsende
Thomas Pedersen, 2 år fra Omvraae

Hvem er nu vores Thomas? Hedder han Christensen eller Pedersen? Ja Folketællingen fra 1834 giver os lidt hjælp, for der finder vi ham i Kolding, hvor han er Landsener og står anført som Thomas Christensen Skovsende, 36 år (hvilket igen giver et fødselsår i 1797 eller 1798).

Vi kan dermed udelukke Thomas Pedersen fra Omvraa og koncentrere os om de "to gange" Thomas Christensen. Thomas fra Brande er 2 år i 1801, og må derfor (jfr. ovenstående beregning af fødselsår) være født i 1798 eller 1799. Thomas fra Skovsende er 4 år, hvilket giver et fødselsår: 1796 eller 1797. Men da folketællingen i 1801 gennemføres i slutningen af oktober måned, er der stor sandsynlighed for, at "alderen" på optællingstidspunktet blot skal fratrækkes, således at fødselsåret er hhv. 1799 og 1797. Thomas fra Skovsende er hermed den eneste, som klarer "kravet" til fødselsår i 1797 eller 1798, og da han jo netop er født i Skovsende, må vi konstatere, at Thomas fra Skovsende nok er vores "forfader".
Folketællingen i 1801 for "vores" Thomas viser:

Samtlige personer i husstanden

Vejle, Nørvang, Sønder Omme, Skovsende, , , 6, FT-180
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Christen Jensen, 53, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbesidder,
Ane Christensdatter, 41, Gift, Hans Kone, ,
Christen Christensen, 21, Ugift, Hans Søn, ,
Ane Christensdatter, 18, Ugift, Deres Børn, ,
Jens Christensen, 15, Ugift, Deres Børn, ,
Ane Kirstine Christensdatter, 13, Ugift, Deres Børn, ,
Christen Christensen, 10, Ugift, Deres Børn, ,
Niels Christian Christensen, 8, Ugift, Deres Børn, ,
Thomas Christensen, 4, Ugift, Deres Børn, ,
Kirsten Marie Christensdatter, 2, Ugift, Deres Børn, ,
Jens Christensen, 79, Enkemand, Mandens Fader, Faar Ophold af Gaarden,

En kopi af den originale folketællingsprotokol kan ses herunder, så kan I jo selv se, om I kan læse informationerne (Bemærk, billedet fylder 477KB. Hvis du bruger modem, kan det derfor tage et stykke tid at indlæse. Du kan også "højreklikke" på billedet og Gemme billedet på din egen PC, så du senere i ro og mag kan studere informationerne):

Nu kan vi jo sætte Jer lidt i arbejde, hvis I søger i Folketællingen fra 1845 efter navnet Skovsende og vælger Haderslev amt, får I (når I viser husstanden):

Samtlige personer i husstanden

Haderslev, Sønder Tyrstrup, Fjelstrup, Fjelstrup-Anslett, , Instengebäude, 8, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Niels Hansen Herrmann, 44, Gift, , inste, Tagelöhner, lebt zum Theil von Almosen, K. Fjelstrup A. Hadersleben
Anna Kathrine Christensdatter, 36, Gift, , seine Ehefrau, K. Aller daselbst
Anne Kjestine Jensdatter Kjær, 13, Ugift, , ihre Kinder, K. Aller daselbst
Hans Nielsen Dall, 8, Ugift, , ihre Kinder, K. Fjelstrup daselbst
Bodil Kjestine Nielsdatter Dall, 6, Ugift, , ihre Kinder, K. Fjelstrup daselbst
Gunder Marie Nielsdatter Dall, 3, Ugift, , ihre Kinder, K. Fjelstrup daselbst
Niels Skovsende, 54, Gift, , Häuerinste, Tagelöhner; lebt zum Theil von Almosen, K. Süderomme A. Ringkjöbing
Anne Jörgensdatter, 55, Gift, , seine Ehefrau, K. Aller A. Hadersleben
Jörgen Nielsen Baggergaard, 16, Ugift, , ihre Kinder, K. Aller A. Hadersleben
Christen Nissen Baggergaard, 13, Ugift, , ihre Kinder, K. Aller A. Hadersleben

Jeg har fremhævet de sidste 4, som jeg synes virker interessante!
Her har vi en Niels Skovsende, 54 år gammel i 1845, hvilket med de tidligere nævnte udregningsmetoder må give fødselsåret: 1790 eller 1791. Da det er 1845-folketællingen, kan vi også se fødestedet, nemlig Süderomme Kommune i Ringkjöbing Amt, men hov! Süderomme det må vist være Sønder Omme, men den ligger ikke i Ringkøbing Amt, men i Vejle Amt! Nåh der er åbenbart tale om et par fejl her, nok fordi den person, som har ført folketællingsprotokollen ikke helt har været inde i geografien; Sønder Omme ligger faktisk i den vestligste del af Vejle Amt og støder op til Ringkøbing Amt, så vi tilgiver den stakkels protokolfører - han vidste åbenbart ikke bedre!

Bemærk også børnenes "efternavn": Baggergaard, eller skulle det mon have været Baggesgaard, som vi jo straks genkender som vores "fædrende gård", men som dog også - nu som dengang - er et område sydvest for den nuværende Skovsende by i Sønder Omme.
Hustruen og børnenes fødested er egentlig også interessant, nemlig Aller Kommune i Haderslev Amt. Aller kommune ligger i den nordlige del af Sønder Tyrstrup Herred, som igen ligger lige syd for Nørre Tyrstrup Herred, hvor vores Thomas bor i Skartved i Sdr. Bjert, der ligger i den sydlige del af Nørre Tyrstrup Herred. Ja faktisk er der kun ca. 10-12 km mellem Aller og Skartved. Derudover må vi jo ikke glemme "den ukendte familie Skovsende", Hans Petersen Skovsende fra Sønder Stenderup (også i Nørre Tyrstrup Herred).
Deres nuværende bopæl, Fjelstrup i Sønder Tyrstrup Herred ligger ca. 5 km sydøst for Aller, så i 1845 har vi altså 3 familier Skovsende indenfor en afstand af små 20-25km (jeg ved godt, at "afstandene" i 1845 betød mere end i dag, og at 25 km nok var relativt langt, men alligevel..)

Hvem er så denne "3. familie Skovsende"?
Hvis vi "tror" på, at Niels er født i Sønder Omme i 1790 eller 1791, kan vi søge i Folketællingen i 1801 efter "Niels ", "10-19 år gammel", "Sønder Omme sogn", "Vejle Amt". Vi får her 7 poster, der matcher vores søgning, men kun 5 af dem er interessante (alder = 10 eller 11 år). Af disse 5 synes isæt én at være interessant, da "familien" bor i Baggesgaard:

Samtlige personer i husstanden

Vejle, Nørvang, Sønder Omme, Baggesgaard, , , 1, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Peder Nielsen, 41, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbesidder og Smed,
Karen Nielsdatt., 36, Gift, Hans Kone, ,
Ane Kirstine Pedersdatter, 14, Ugift, Deres Børn, ,
Niels Pedersen, 10, Ugift, Deres Børn, ,
Mette Kirstine Pedersdatter, 8, Ugift, Deres Børn, ,
Christian Pedersen, 1, Ugift, Deres Børn, ,

Men hov! Faderen hedder jo Peder - og dermed hedder børnene: Pedersen / Pedersdatter, som måske med tiden kunne forvanskes til Petersen, især hvis denne Petersen "skifter" navn til Skovsende - ligesom Hans Petersen, og så må denne Niels være storebror til Hans?
Tjah.. det må vist være Thinggaard "grenen", der nu bør undersøge dette lidt nærmere.
Jeg har 29.09.2003 besøgt Stadsarkivet i Kolding, og udover at få "bekræftet" vores egen Thomas Christensen's bryllupsdato samt fødselsdatoerne for børnene har jeg i kirkebogen for Sdr. Stenderup konstateret, at Hans Petersen blev gift den 30. januar 1836 med Anne Cathrine Nielsdatter. Derudover står der bl.a., at Hans Petersen kom fra Süderomme im Jütland - altså Sønder Omme i Jylland, og at hans far hed Peter (eller Peder?) Nielsen. Jeg vil på mit næste besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Sdr. Omme se om jeg kan finde nærmere oplysninger om Hans Petersen - isæt om han skulle være søn af ovenstående (og dermed bror til Niels Pedersen - senere måske Niels Skovsende).

Hvis vi igen tager udgangspunkt i Niels Skovsende's fødselsår, må vi kunne formode, at han (hvis han skulle være i vores familie) er bror til Thomas Christensen Skovsende (der bliver født i 1797). Thomas har ganske vist en bror Niels Christian Christensen, men han er født i 1793, så der er vist lidt for stor "aldersforskel" til, at vi kan godtage ham.

Hvis vi til slut kigger lidt på Niels's børns navne: Jörgen og Christen, ja så kunne Jörgen være opkaldt efter morfaderen (moderen hedder jo Anne Jörgensdatter) og Christen, ja han passer jo mere ind i "vores" gren (Thomas' far hed jo Christen Jensen).

Alt i alt må vi vel konstatere, at her er der lidt at undersøge. Er der nogen af Jer, der har mod på opgaven?

Hvis nogen har kommentarer eller informationer, vil jeg meget gerne høre fra Jer - gerne på email bent@skovsende.dk

Velkommen tilwww.skovsende.dk - www.skovsende.com - www.skovsende.eu
www.skovsende.info - www.skovsende.org