top

Baggesgård - Slægtsgård i mindst 4 generationer

I Brandtaksationsprotokollen fra 1817 står der om "vores" gård:

5) Christen Christensens Gaard, som forhen den 5te December 1795 under Hoved No. 161 og bie No. 3 var taxeret for 480 rd DC, hvilke i Følge Placaten af 13 Marti 1813 ere omskreven til 770 rbd S V, fandtes nu saaledes forandret:

a) Et Stuehuus i Sønder 12 Fag 8½ al. dyb .loft overalt, Een Jern Bilægger og Een Steenkakkelovn, 2 Skorstene og Een Bageovn, indrettet til Værelser, Beboelse og Huusholdning, Egebindingsværk, klinede Vægge og Straaetag, taxeret for 600 rbd, men af Eieren kuns forsikret forlangt for 550 rbd S V.
b) Det vestre Huus 8 Fag 6½ al. dyb, til Lade, Hughuus og Port, Egebindingsværk, klinede Vægge og Straaetag, taxeret for 100, men af Eieren kuns forlangt forsikret for 50 rbd S V.
c) Det nordre Huus 11 Fag 7½ al. dyb, til Lade og Hestestald, Egebindingsværk, klinede Vægge, Straae og Lyngtag, taxeret for 300, men af Eieren kuns forlangt forsikret for 200 rbd S V.
d) Det østre Huus 12 Fag 7 3/4 al. dyb, til Koestald og Faarestie, Egebindingsværk, klinede Vægge, Straae og Lyngtag, taxeret for 300, men af Eieren kuns forlangt forsikret for 200 rbd S V.
Hele Gaardens Summa 1,000 rbd S V.

Er forsvarlig mod Ildsfare og som Meldt tilforn forsikret for 770 rbd S V.

Stakroggården (nu: Kroggården)

8) Christen Jensen nu Christen Christensens Gaard, som forhen den 16de Juli 1791 under Hoved No. 161 og bie No. 6 var taxeret for 450 rdl.D.C., og som senere den 24 Januarie 1804 i Følge Brand Taxations Protokollens Hoved No. 136 og bid No. 7 er taxeret og Forsikret for 490 rdl.D.C., hvilke i Følge Placaten af 13 Marti 1813, ere omskrevne til 780 rbd. S.V. befandtes nu saaledes.

a) Et Stuehuus i Sønder 10 Fag 7 1/4 al. dyn, 9 Fag Loft, Een Jern Bilægger Ovn, 3 Skorstene, Een Bageovn, og Een indmuret Kobber Kjedel ½ Tøndes Størrelse, indrettet til Værelse, Beboelse og Huusholdning, Egebindingsværk, murede og klinede Vægge, Straae og Lyngtag taxeret for 400, af Eieren forlangt at blive ved 400 rbd. S.V.
b) Det Vestre Huus 4 Fag 6 3/4 al. dyb, til Lade, Egebindingsværk, klinede Vægge, Straae og Lyngtag, taxeret for 80, men af Eieren kuns forlangt forsikret fmed 50 rbd. S.V.
c) Det nordre Huus, 16 Fag 7½ al. dyb, til Heste og Koestald, Egebindingsværk, Straae og Lyngtag, taxeret for 200, men af Eieren forlangt at blive ved 160 rbd. S.V.
d) Det vestre Huus, 4 Fag 7 al. dyb, til Faarestie, Egebindingsværk, klinede Vægge, Straae og Lyngtag taxeret for (29), men af Eieren forlangt forsikret for 30 rbd. S.V.
e) Et Huus i Øster 8te Fag 7½ al. dyb til Lade og Port, Egebindingsværk, klinede Vægge, Straae og Lyngtag, taxeret for 150, men af Eieren kuns forlangt forsikret for 140 rbd. S.V.

Hele Gaardens Summa 780 rbd. S .V.

Som meldt forhen forsikret for 780 rbd. S.V

Velkommen tilwww.skovsende.dk - www.skovsende.com - www.skovsende.eu
www.skovsende.info - www.skovsende.org