top

Er Skovsende navnet beskyttet?

1. april 2006 indførtes en ny navnelov i Danmark. Det betød, at en række personer - der ikke tidligere havde haft mulighed for at "tage navnet" Skovsende, nu fik forbedret deres muligheder.

Efternavnet er stadig et "beskyttet" navn, som ikke alle og enhver kan "tage", men kravene blev lempet pr. 01.04.2006

En søgning på frie efternavne, der starter med S giver følgende:

Databasen indeholder 13 navne med denne bogstavkombination

Frie efternavne: Schmidt, Schou, Schrøder, Schultz, Simonsen, Skov, Sommer, Steffensen, Svendsen, Svensson, Søgaard, Søndergaard, Sørensen


Så efternavnet Skovsende er stadigvæk ikke et frit navn

Familiestyrelsen

På Familiestyrelsens hjemmeside står der bl.a.:

Du kan få et beskyttet efternavn, hvis du har en sådan tilknytning til navnet, som er nævnt herunder:

1. Et efternavn man tidligere har båret, herunder også et efternavn man har båret i et tidligere ægteskab.
2. Forældres, bedsteforældres, oldeforældres og tipoldeforældres efternavne, herunder også et efternavn som bæres eller har været båret af de pågældende på grund af ægteskab/samliv.
3. Ansøgerens nuværende mellemnavn eller et navn ansøgeren tidligere har båret som mellemnavn.
Der skal være tale om et mellemnavn efter navnelovens regler. En persons 2. eller 3. fornavn er ikke et mellemnavn. Kun et navn, der er et egentligt mellemnavn, kan tages som efternavn. Det er ministerialbogsføreren/personregisterføreren, der kan afgøre, om navnet er et mellemnavn.
4. Stedforældres efternavn, herunder også ens mors eller fars tidligere ægtefælles efternavn. Med en ægtefælles sidestilles en samlever. Stedforælderen skal samtykke. Se nærmere under ”Om samtykker ved navneændring”.
5. Plejefars eller plejemors efternavn, herunder også en tidligere plejeforælders efternavn. Plejefar eller plejemor skal samtykke. Se nærmere under ”Om samtykker ved navneændring”.
6. Et efternavn med en kønsbestemt endelse. Hvis du efter de ovennævnte bestemmelser kan antage et efternavn med en kønsbestemt endelse f. eks. Petrowski, så kan du også få navnet med endelsen –a, f. eks. Petrowska, hvis du er en kvinde. Navnet skal have tradition i en kultur, hvor man tillader sådanne endelser. Navnet skal være kønskorrekt i forhold til den der skal bære navnet. Se nærmere om kønsbestemte endelser i et efternavn i Vejledning om behandling af navnesager afsnit 3.9. (www.retsinfo.dk)
7. Du kan også få et beskyttet efternavn, du ikke har tilknytning til, hvis du kan få samtykke fra alle, der bærer navnet her i landet. Du skal have kendskab til de, der bærer navnet og selv indhente samtykker fra dem. Se nærmere under "Om Samtykker ved navneændring".
8. Man kan også få et patronymnavn. Det vil sige, at et barn kan få sin fars eller mors fornavn med endelsen –søn eller – datter. F. eks. kan Mettes datter få efternavnet Mettesdatter. Læs mere om denne regel i Vejledning om behandling af navnesager afsnit 3.12. (www.retsinfo.dk)

Du kan selv læse mere om dette på Styrelsens hjemmeside:

Velkommen tilwww.skovsende.dk - www.skovsende.com - www.skovsende.eu
www.skovsende.info - www.skovsende.org